Projektbeskrivelse for Nordic Open 2019

Den 30.-31. december 2019 afholder foreningen PanDans det internationale dansestævne Nordic Open 2019 for same sex- og mixed sex-par. Nordic Open-dansekonkurrencen afholdes 30. december i DGI-byen i København med højtkvalificerede internationale og danske dommere, professionel turneringsledelse og musikafviklere. 31. december afholdes en storslået ballroomfest for deltagerne og andre interesserede. Begge arrangementer skal repræsentere same sex-pardansens kvalitet og mangfoldighed samt være internationalt mødested for konkurrencedeltagere og danseinteresserede.

Nordic Open placerer København i forreste række, hvad angår sport, kultur, mangfoldighed og accept. Det er den eneste begivenhed af sin slags i hele Norden, og den er med konkurrence og kulturelt program et unikt tilbud til turister og Københavnere. Nordic Open tiltrækker flere end 500 internationale deltagere og publikummer. Et eventuelt økonomisk overskud er øremærket til afholdelse af fremtidige Nordic Open-danseturneringer.

Nordic Open er et tilløbsstykke for publikum og presseopbud. Nordic Open har en pr-strategi, der fokuserer på 1) internationalt same sex-dansemiljø 2) Københavns og Øresundsregionens dansemiljø 3) lgbtq (lesbian, gay, bisexual and transgender-miljøet i København og Øresundsregionen 4) København og Øresundsregionen i bred forstand.

Vi prioriterer det højt at arbejde sammen med partnere, der kan hjælpe os med at opfylde de høje krav, vi stiller til os selv som arrangører samt indfri de store forventninger, som vores konkurrencer fortsat skaber. Vigtige samarbejdspartnere er DGI-Storkøbenhavn, Dansk Sportsdanserforbund (DS), og PanIdræt.

Socialt og kulturelt program og outreach

Nordic Open søger at etablere og udvikle et tværkulturelt, sportsligt fællesskab. Til åbningsreceptionen skaber PanDanserne en afslappet og hjertelig ramme for et møde mellem lokale og internationale dansere. Nytårsballet med middag, underholdning og fælles indgang til det nye år fungerer som symbol på det unikke fællesskab, der eksisterer på tværs af konkurrence og landegrænser. Festen er åben for alle, der ønsker at danse sig ind i det nye år. Afskedsbrunchen og andre kulturelle arrangementer, så som byvandringer og kanalrundfarter, giver mulighed for at knytte venskaber på tværs af nationaliteter.

Nordic Open vægter en stærk lokal tilknytning, og det kulturelle program med byvandringer, udflugter og museumsbesøg skal åbne dørene til København og vise hovedstaden frem i al sin pragt.

Som en del af den kulturelle udveksling har Nordic Open etableret et Outreach-program, der laver fundraising og tildeler økonomisk støtte til deltagere, der har behov for det, og de tilbydes overnatning via et privat housingprogram. Outreach-programmet retter sig bl.a. mod deltagere fra lande, der ikke har en progressiv LGBTQ -politik.

Nordic Opens historie

I sommeren 2003 afholdt PanDans den første danseturnering for same sex-par under sportsstævnet EuroGames med 2.500 deltagere fra hele Europa. Danseturneringen, der blev afholdt i DGI-byen, blev en stor succes – ikke mindst i forhold til pressedækning og et begejstret publikum.

Med henblik på fortsat at placere PanDans i et internationalt dansesamarbejde samt fastholde opmærksomhed omkring same sex-dans i Danmark og Norden tog PanDans initiativ til at lave dansekonkurrencen Nordic Open som et årligt internationalt nytårsevent. Initiativtagere var Niels Hartvigson og Mette Bugge. Dansekonkurrencer under navnet Nordic Open har fundet sted i 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014 og 2017.  Den hidtil største same sex-turnering i Danmark var ved World Outgames 2009, der ligeledes blev arrangeret af Nordic Open-arbejdsgruppen. Som noget specielt for den omfattende internationale equality dance-turneringskalender inkluderer Nordic Open nu også mixed sex-kategorier. Med stort anlagte afholdelser af Nordic Open-konkurrencerne i 2005-13 samt de prestigefyldte europa- og verdensmesterskaber i 2003 og 2009 har PanDans skabt et unikt vindue for same sex-dans, samt en i nordisk sammenhæng enestående kobling mellem same sex- og mixed sex-pardansemiljøer.

Presse og priser

Siden den første turnering har der været stor opmærksomhed omkring Nordic Open. Det har bl.a. resulteret i en livereportage i TV2-nyhederne, meget spalteplads i avisartikler, ugeblade og magasiner, herunder en forsidefeature i Jyllandsposten, temaaften om same sex-dans på DR2, dokumentarfilm og indslag i TV2’s Go’ Morgen Danmark.

I 2007 blev initiativtagerne til Nordic Open, Niels Hartvigson & Mette Bugge, indstillet til prisen ÅRETS HOMO af Landsforeningen for bøsser og lesbiske ”for arbejdet med turneringen og udbredelsen af dans for par af samme køn i Danmark”. I 2010 blev PanDans indstillet til SPORTSPRISEN af CGLcc (Copenhagen Gay & Lesbian Chamber of Commerce) for ”at skabe et yderst aktivt lgbtq -dansemiljø i København med markante aktiviteter såsom Nordic Open-turneringen”. I 2012 Modtog Niels Henrik Hartvigson og Mette Bugge æresmedlemsskab af PanIdræt for at tage initiativ til og gennemføre Nordic Open-dansekonkurrencer.

Pandans

Danseforeningen PanDans har siden 1998 tilbudt danseundervisning i standard- og latinamerikanske danse i foreningsrammer for dansepar af samme eller forskellige køn. Som den eneste danseinstitution i Danmark lægger PanDans vægt på, at dansens herre- og dameroller ikke nødvendigvis følger det biologiske køn, men at det er op til den enkelte danser at definere sig på baggrund af temperament, evner og lyst. Pardansen i PanDans-regi giver ligeledes mulighed for, at man skifter roller under dansen. Pardansen skaber et rum for udvikling af markante personlige og kunstneriske udtryk.

PanDans arrangerer og deltager i foreningsarrangementer som Dans på Bryggen, Kulturnatten, Dansens Dag og Pride Ballroom på Rådhuspladsen, hvor foreningen præsenterer sig for København. Nordic Open er foreningens højest profilerede arrangement, som styres af en større gruppe frivillige under ledelse af initiativtager og projektleder Niels Henrik Hartvigson, der rapporterer til årsmødet i foreningen og som samarbejder med Pandans’ styregruppe. Alle er velkomne til at deltage i turneringens planlægning og afholdelse.

PanDans er en del af Pan Idræt, der arbejder for bøssers, lesbiskes, bi- og transseksuelles muligheder inden for idrættens handleområde samt at modvirke diskriminerende normdannelser.

Nordic Opens formål

  • at PanDans afholder en årlig international standard- og latinamerikansk dansekonkurrence for dansepar af samme køn og andre, der ønsker at deltage i denne turneringsform.
  • at synliggøre kvaliteten, bredden og talentet i denne unikke sportsbegivenhed for et stort publikum
  • at skabe bro mellem det konventionelle dansemiljø og lgbtq (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer)-dansemiljøet
  • at afholde et socialt og kulturelt program i forbindelse med turneringen, herunder et storslået ballroom-nytårsbal, der skaber rum for fællesskab og samvær på tværs af kulturer, seksuel orientering og nationaliteter.

Nordic Opens værdier

Nordic Open er opstået i mødet mellem international konkurrencedans, lgbtq -miljøet og dansk foreningsmiljø. Værdierne for Nordic Open er sportslighed, kvalitet, inklusion, mangfoldighed, internationalitet, frivillighed, folkelighed og livsglæde.

Sportslighed: Nordic Open er en sportskonkurrence, der lægger vægt på fairness og gennemskuelighed i afvikling og bedømmelse. Nordic Open fejrer både toppræstationer og personal best.

Kvalitet: Det, vi tilbyder vores deltagere og tilskuere, skal være af højst mulige kvalitet. Det gælder alt fra kommunikation og formidling til lokaler og musikafvikling. Nordic Open søger med sin række af samarbejdspartnere at sikre turneringen en høj kvalitet. I denne sammenhæng er DGI-byen, Dansk Sportsdanserforbund (DS), Københavns Kommune og Pan Idræt vigtige medspillere.

Inklusion: Same sex-dans har sin historiske baggrund i lgbtq-miljøer i Europa og USA, og Nordic Open er da også tæt knyttet til lgbtq-forenings- og kulturlivet i Danmark. Vores fokus på inkludering betyder, at vi også favner danseglade deltagere og samarbejdspartnere, der ikke i traditionel forstand tilhører LGBTQ-miljøet.

Mangfoldighed: Deltagerne spænder fra sportsdansere til nybegyndere, idet planlægningsgruppen aktivt søger, at dansere på tværs af niveauer og aldersgrupper får mulighed for at vise kønslig, kropslig og seksuel identitet i konkurrencedansens sportslige og kunstneriske udtryk.

Internationalitet: Turneringen er den mest internationale af de europæiske dansekonkurrencer – med deltagere fra flere end 15 europæiske lande. Nordic Open plejer et omfattende internationalt netværk. Vi sikrer et internationalt dommerpanel og arbejder systematisk med at fokusere på vores internationale gæster.

Frivillighed: Nordic Open er baseret på frivillig arbejdskraft, der primært, men ikke udelukkende, kommer fra medlemmer i PanDans. Det er målet, at det frivillige arbejde skal give de aktive på alle niveauer en oplevelse af ejerskab, ansvar og stolthed over at være en del af Nordic Open.

Folkelighed: Nordic Open er en unik folkelig forestilling, hvor arrangører, deltagere og publikum mødes på tværs af sprog, køn, alder, seksualitet, sociale og kulturelle baggrunde i et forum med plads til at markere sig originalt, sportsligt og kulturelt.

Livsglæde: Nordic Open skaber mangeartede oplevelsesmuligheder – lige fra glæden ved de flotte kostumer og den fejende dans til oplevelsen af unikke fortolkninger af pardans.